Kategoriler
Genel Web

Ücretsiz WordPress için yazı ve kategorisi plugin’i

Ücretsiz WordPress için yazı ve kategorisi plugin’i – OpenAI’ye sorduğunuzda size güzel detaylı bir yazı yazarak, kodlarını ekleyerek örnek oluşturuyor.

Bakalım işe yarıyormu diye kontrol ettiğinizce kusursuz bir kod olduğunu görebilirsiniz. Aşağıdaki kodu .zip yapın ve plugin ekleme ile sitenize ekleyin ve boooom. işte yeni kategoriniz açıldı. güle güle kullanın.

<?php
/*
Plugin Name: My Custom Post Type Plugin
Description: This plugin adds a custom post type for articles.
*/

function my_custom_post_type() {
$labels = array(
‘name’ => ‘Articles’,
‘singular_name’ => ‘Article’,
‘add_new’ => ‘Add New’,
‘add_new_item’ => ‘Add New Article’,
‘edit_item’ => ‘Edit Article’,
‘new_item’ => ‘New Article’,
‘all_items’ => ‘All Articles’,
‘view_item’ => ‘View Article’,
‘search_items’ => ‘Search Articles’,
‘not_found’ => ‘No articles found’,
‘not_found_in_trash’ => ‘No articles found in Trash’,
‘parent_item_colon’ => ”,
‘menu_name’ => ‘Articles’
);
$args = array(
‘labels’ => $labels,
‘public’ => true,
‘publicly_queryable’ => true,
‘show_ui’ => true,
‘show_in_menu’ => true,
‘query_var’ => true,
‘rewrite’ => array( ‘slug’ => ‘article’ ),
‘capability_type’ => ‘post’,
‘has_archive’ => true,
‘hierarchical’ => false,
‘menu_position’ => null,
‘supports’ => array( ‘title’, ‘editor’, ‘author’, ‘thumbnail’, ‘excerpt’, ‘comments’ )
);
register_post_type( ‘article’, $args );
}
add_action( ‘init’, ‘my_custom_post_type’ );

Bu kod, “Makaleler” adında bir özel yazı türü oluşturur ve bu yazı türüne ait gösterim sayfalarını oluşturur. Bu plugin’i kullanarak, WordPress sitesinde makale gibi özel yazı türleri oluşturabilir ve bu yazıları yönetebilirsiniz.

Bu örnek kodu kullanarak başlayabilir ve daha ileri seviye özelleştirme işlemleri yaparak plugin’inizi daha da geliştirebilirsiniz. WordPress plugin geliştirme ile ilgili daha fazla bilgi için, WordPress’in plugin geliştirme rehberine bakabilirsiniz (https://developer.wordpress.org/plugins/).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir